Prehlásenie o použití súborov cookies

1. Všeobecné ustanovenia

Pri návšteve internetových stránok spoločnosti LUANA s.r.o. sa na vašom koncovom zariadení informácie ukladajú 
vo forme „cookies“. Cookie je malý súbor, ktorý je uložený vo vašom koncovom zariadení a ktorý uchováva isté nastavenia a dáta, ktoré sú cez váš internetový prehliadač zdieľané so stránkami spoločnosti LUANA s.r.o..

Cookies napríklad umožňujú spoločnosti LUANA s.r.o.upraviť stránku na mieru tak, aby lepšie vyhovovala vašim záujmom, či aby uchovávala vaše heslo a vy ste ho tak nemuseli zakaždým zadávať znovu. Všeobecným pravidlom je, že okrem prípadov, kedy k tomu dáte spoločnosti LUANA s.r.o. výslovný súhlas, spoločnosť nikdy nezhromažďuje pomocou cookies osobné dáta.

Pokiaľ si neprajete, aby spoločnosť LUANA s.r.o. vaše koncové zariadenie rozpoznávala, nakonfigurujte, prosím, váš internetový prehliadač tak, aby vymazal z vášho zariadenia všetky cookies a naďalej všetky cookies blokoval, alebo vždy pred uložením cookies zobrazil upozornenie. Nižšie nájdete stručný návod, ako to urobiť.

Vezmite, prosím, na vedomie, že bez cookies nebudú isté časti internetových stránok spoločnosti LUANA s.r.o. funkčné, alebo nebudú fungovať správne.

2. Typy cookies

Cookies môžu byť priradené do štyroch kategórií v závislosti od ich funkcie a zamýšľanom účele: striktne nevyhnutné cookies, výkonové cookies, funkčné cookies a cookies pre marketingové účely.

a) Striktne nevyhnutné cookies

Sú nutné na navigáciu na stránkach spoločnosti LUANA s.r.o. a na zaistenie základných funkcií webovej stránky, ako sú spúšťania anonymných ID relácií pre spojenie niekoľkých súvisiacich požiadaviek na serveri.

b) Výkonové cookies

Zhromažďujú informácie o využívaní stránok spoločnosti LUANA s.r.o. vrátane napr. typov používaných internetových prehliadačov a operačných systémov, mena domény, ktorú ste predtým navštívili, počtu návštev, priemernej dĺžky návštevy a navštívených stránok. Tieto cookies neukladajú žiadne informácie, ktoré by umožňovali osobnú identifikáciu používateľa. Informácie zhromažďované pomocou týchto cookies sú agregované, a teda anonymné. Výkonové cookies slúžia na zlepšenie užívateľského prostredia stránok, a tým vylepšujú pohodlie ich používateľov. Vytváranie týchto cookies môžete zablokovať.

c) Funkčné cookies

Umožňujú stránkam ukladať informácie, ktoré používateľ zadal (ako napr. ID používateľa, zvolený jazyk a umiestnenie používateľa) a vďaka ktorým je možné ponúknuť používateľovi lepšie, personalizované funkcie. Funkčné cookies tiež umožňujú spúšťanie požadovaných funkcií, ako je napr. prehrávanie videí.

d) Cookies pre marketingové účely

Používajú sa preto, aby bol používateľom na základe ich konkrétnych záujmov ponúknutý viac relevantný obsah. Používajú sa tiež na obmedzenie frekvencie zobrazovania inzercie a na meranie a kontrolu účinnosti reklamných kampaní. Tieto cookies registrujú, či používatelia navštívili webové stránky alebo nie a ktorý obsah bol použitý. Tieto informácie je možné zdieľať stretími stranami, ako sú napr. inzerenti. Tieto cookies sú často napojené na funkcie internetových stránok tretích strán. Používanie takýchto cookies môžete zablokovať pomocou odstúpenia od používania cookies (opt-out).

3. Analytika Google Analytics

Tieto internetové stránky využívajú analytiku Google Analytics, čo je služba analýzy internetu poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics využívajú cookies. Celá IP adresa je zasielaná na servery spoločnosti Google v USA len vo výnimočných prípadoch a je potom skrátená. Google tieto informácie využije na zhodnotenie vášho využívania príslušných webových stránok a zostaví správy o aktivitách internetových stránok pre ich operátorov. Potom poskytne nášmu poskytovateľovi internetových stránok nadväzujúce služby vzťahujúce sa k aktivitám webových stránok 
a využitiu internetu. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré spoločnosť Google vlastní. Používanie cookies máte možnosť odmietnuť tým, že zvolíte príslušné nastavenie vo vašom prehliadači. Vezmite, prosím, na vedomie, že pokiaľ tak učiníte, nebudete môcť využívať plnú funkcionalitu týchto stránok. Zhromažďovanie 
a využívanie dát (cookies a IP adries) môžete odmietnuť aj tým, že si stiahnete a nainštalujete plug-in pre váš prehliadač. Tento plug-in nájdete tu:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

4.SiteCore

Na tejto stránke dochádza k zberu a ukladaniu dát pre potreby marketingu a optimalizácie pomocou technológie spoločnosti SitecoreCorporation A/S. Z týchto dát sú poskytované profily za využitia tzv. aliasov. Získavanie a ukladanie dát je možné do budúcna kedykoľvek zrušiť na tomto odkaze:

SiteCorePrivacyPolicy (Link naSiteCore)

5. Deaktivácia cookies

Všetky internetové prehliadače vám umožňujú odmietnuť alebo vymazať cookies – a to ako individuálne, tak všetky naraz. Nižšie uvádzame odkazy na najbežnejšie internetové prehliadače. Prosím, nezabudnite odmietnuť/vymazať cookies 
vo všetkých prehliadačoch, ktoré používate na návštevu stránok spoločnosti LUANA s.r.o..

  1. Internet Explorer – kliknite pre zobrazenie stránky.
  2. Chrome – kliknite pre zobrazenie stránky.
  3. Firefox – kliknite pre zobrazenie stránky.
  4. Safari – kliknite pre zobrazenie stránky.
  5. Opera – kliknite pre zobrazenie stránky.
  6. Flash cookies – kliknite pre zobrazenie stránky.
  7. iPhone, iPad a ďalšie vybavenie od spoločnosti Apple; - kliknite pre zobrazenie stránky.
  8. Všetky telefóny a zariadenia využívajúce operačný systém Android; - kliknite pre zobrazenie stránky.
  9. Všetky telefóny a zariadenia využívajúce operačný systém Windows 7 – kliknite pre zobrazenie stránky.
  10. Pre informácie oodmietnutí Flash cookies prejdite na internetové stránky spoločnosti Adobe www.adobe.com.

Spoločnosť LUANA s.r.o. nezaručuje, že hore uvedené odkazy poskytujú správny postup na odmietnutie/vymazanie cookies a nepreberá v tomto ohľade žiadnu zodpovednosť.

Od využívania cookies spoločnosťou Google môžete tiež odstúpiť tým, že navštívite stránku, ktorá vám takýto postup umožní: Google advertisingopt-outpageTiež môžete odstúpiť od akéhokoľvek využívania cookies tretími stranami tým, 
že navštívite príslušnú stránku 
Network AdvertisingInitiativeoptoutpage.

Od zberu a využívania vašich dát pomocou Google Analytics môžete odstúpiť tým, že si nainštalujete rozšírenie Google AnalyticsOpt-out Browser Add-on.

Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa zásad pre používanie cookies spoločnosti LUANA s.r.o., obráťte sa, prosím, so svojimi otázkami a návrhmi na tím pre ochranu osobných údajov spoločnosti LUANA s.r.o.